The maids soles, her CALVES – the other maid on the balcony!!

Podrážky slúžky, jej teľatá - druhá slúžka na balkóne!!

Viac znakov femdom z nebies!

Tá krásna indická slúžka, o ktorej som napísal - NAPÍŠTE O TAK! Po udalostiach dnešného rána, dokonca aj jej nohy dnes - tmavé, škvrnité červenou!

Tak pekné, keď som s ňou hovoril, skoro som ju objal, stál blízko nej, cítila to!

A upratovanie, videl som jej teľatá, skoro som spadol ddown priamo tam, bozkával každý jej prst, prosil som, aby stlačil jej teľatá.

Veľa deje sa!

Mike Watson sa „pohybuje“ - a femdom znamenia z nebies hovoria, že tento krok pôjde dobre - veľmi dobre - a plány taky!

Medzitým je táto dáma skutočnou bohyňou, mojou priateľkou, a ak ste skutočne do femdom - naozaj chcete pochopiť moju oddanosť jej - prilákať to isté pre vás - potom získajte 25 ód indickým slúžky TERAZ!

Naozaj, so všetkými dámami, ktoré gravitujem len.. CHÔDZA vonku. MÔJ!

Nikdy by som cum, pani. Ja by som masírovať vás a urobiť z vás cum celý deň! A noc.

Si tak pekný!

Ďakujem!

Najlepší

Mike Watson

Mike Watson
Femdom Enthusiast, Writer and more!
%d bloggers like this: